Living lab

Koncept living laba razvijen je na Institutu Massachussets u SAD-u 2003. godine. Povezuje ga se s Williamom Mitchellom, Kentom Larsonom i Alexom Pentlandom.

U središtu koncepta living lab nalazi se korisnik, te je jedna od glavnih odlika sinergija znanstvenog procesa u prirodnom svakodnevnom okolišu. U praksi, living lab u središte inovacijskog procesa stavlja građanina, čime se bolje oblikuju mogućnosti koje nude novi ICT koncepti i rješenja specifičnih potreba i težnji pojedinog lokalnog konteksta, kulture i kreativnih potencijala. Uključivanje građana ne znači samo konzultacije ili komentare, već stvarno kreiranje konačnog proizvoda, uključujući istraživanje, eksperimentiranje i razvoj. U tom smislu, krajnji korisnici uključeni su tijekom čitave proizvodne faze (od početne ideje do konačnog proizvoda).

Living lab metodologija predstavlja međusobno povezivanje istraživačkog sektora (sveučilište, instituti) i subjekata vezanih za inovaciju (najčešće su to privatne tvrtke). Na taj način se razvijene inovacije približavaju stvarnom tržište jer odražavaju njegove stvarne potrebe i zahtjeve.

Glavna ciljana skupina ovog alata su mala i srednja poduzeća, akademska i istraživačka zajednica, državna, regionalna uprava te javnost.

Kad se govori o pozitivnim utjecajima living laba svakako je potrebno navesti: integraciju korisnika, smanjenje tehnološkog i poslovnog rizika, dobrobit za mala i srednja poduzeća, pristup široj bazi ideja.

5 ključnih elemenata living laba su: aktivno uključenje korisnika (u svim fazama razvoja proizvoda), stvarno okruženje, sudjelovanje dionika, korištenje više metoda, ko-kreacija.

Kao glavnu snagu living lab alata možemo navesti: uključivanje korisnika u razvojni proces, smanjenje tehnološkog i poslovnog rizika, te dobrobit za mala i srednja poduzeća. Living labovi su korisni za mala i srednja poduzeća, mikroorganizacije i startupove, budući da mogu dijeliti resurse bez velikog ulaganja kapitala, a velike strukture pružaju pristup širem idejnom spektru. S druge strane, glavna slabost ovog alata je to što zahtijeva intenzivnu suradnju svih sudionika tijekom čitavog proizvodnog procesa, što ujedno predstavlja i najveći izazov ovog alata.

Alat living lab i njegovu metodologiju možda je najlakše približiti kroz nekoliko ključnih pitanja:

 • Tko? – Dionici (naglasak je stavljen na krajnje korisnike).
 • Što? – Inovacije (proizvode, usluge, poslovne modele)
 • Kako? – Suradnja u inovacijskom procesu
 • Gdje? – U okruženju stvarnog života

Pozitivni utjecaji i koristi metode living laba su sljedeći:

 1. Integracija korisnika
 2. Smanjenje tehnološkog i poslovnog rizika
 3. Dobrobit za mala i srednja poduzeća
 4. Pristup široj bazi ideja

Pet ključnih elemenata living laba su:

 • Aktivno uključenje korisnika
 • Stvarno okruženje
 • Sudjelovanje dionika
 • Korištenje više metoda
 • Ko-kreacija

Bitno je napomenuti kako se ova metodologija uspješno primjenjuje u mnogim zemljama: Belgija, Finska, Nizozemska, Poljska, Španjolska, Švedska, Švicarska, Italija...

Primjeri uspješnih living labova su:

 • Autonom' Lab (2010, Francuska, Limousin)
 • Citylab
 • Innovative Danish Living Lab
 • Bristol Living Lab

LIVING LAB - značajke alataBristol Living Lab

Bristol Living Labom upravlja Knowle West Media Centre (KWMC), neprofitna organizacija s dvadesetogodišnjim iskustvom rada sa zajednicama i indvidualcima kako bi spoznali na koji se način suvremena tehnologija može koristiti za lokalne potrebe. Bristol Living Lab je mjesto gdje građani, umjetnici, poslovni i javni sektor rade zajednički u stvaranju novih ideja, alata i tehnologija usmjerenih na lokalne izazove, inovacije i proširenje mogućnosti.

Bristol Living Lab trenutno djeluje u sljedećim područjima:

 • Podržavanje ljudi u stvaranju željenih susjedstva i gradova koje žele kroz citizens sensing programme koji uključuje razvoj „zajedničkog pristupa gradu“, osiguravajući pritom otvoren pristup digitalnoj imovini i pravo građana da doprinesu razvoju svog grada;
 • Stvaranje mogućnosti za osposobljavanje i razvoj vještina, osobito u području pismenosti podataka i digitalne proizvodnje;
 • Razvijanje inovativnih rješenja za održivost i pitanja zaštite okoliša;
 • Gradnja elastične zajednice i razvijati ideje o tome kako živjeti u budućnosti.

Pristup

Bristol Living Lab nalazi se u Knowle Westu, području s otprilike 5,500 kućanstava u južnom dijelu Bristola. Kao zajednice u većini gradova, Knowle West je visoko na ljestvici prema vladinim indeksima višestruke deprivacije; cilj KMWC-a je osigurati uključivanje pojedinaca i skupina u riziku od socijalne i digitalne isključenosti te ih podržati da postanu aktivni građani s jednakim pristupom mogućnostima grada. Projekti su naručeni od strane vladinih dobrovoljnih i javnih organizacija, od lokalnih skupina do nacionalnih organizacija, a KWMC aktivno sudjeluje u europskim projektima.

Bristol Living Lab je pokretač promjena u zajednici: KWMC djeluje kao 'broker' između građana i organizacija, osiguravajući da svaki sudionik u određenom projektu može pridonijeti svojim znanjem i iskustvom. KWMC usvaja pristup istraživačkog postupka, gdje se kontinuirano razmišljanje i evaluacija ugrađuju u radni proces, što omogućava KWMC da bude fleksibilan i odgovara na promjenjive potrebe partnera i zajednica.

U sljedećih pet godina KWMC će imati ulogu kao dio bristolskog konzorcija unutar projekta Horizon2020 Lighthouse - REPLICATE voditi angažman zajednice kao dio konzorcija Bristol u projektu Horizon 20:20 Svjetionik, REPLICATE. Ostali partneri su San Sebastian (vodeći) i Firenca. Bristol Living Lab će dijeliti učenje i znanje te surađivati s drugim zainteresiranim living labovima, posebice onima koji djeluju u području surađivati s drugim zainteresiranim živućim laboratorijima, posebice u odnosu na ulogu građana u ovom glavnom programu ICT, energije i mobilnosti.

Projekti

KWMC je razvio snažne veze s pojedincima, grupama i organizacijama kako na lokalnoj razini u Bristolu tako i na nacionalnoj. Organizacija je usmjerena na pozitivne društvene, kulturne i ekonomske promjene podupiruću ljude na stvaranje, inovaciju i proizvodnju. Umjesto da „tretira“ ljude samo kao potrošače uz pretpostavku da je tehnologija rješenja problema, KWMC spaja različite ljude kako bi razvili nove ideje i ko-kreirali rješenja.

Primjeri projekata Bristol Living Laba uključuju:

 • Change Creators – novi kreativni program za mlade izmeđi 18 i 25 godina koji žele napraviti pozitivnu promjenu u svijetu korištenjem snage umjetnosti, medija i tehnologije. Mladi ljudi rade u malim timovima kako bi definirali probleme do kojih im je stalo, zatim koriste nove tehnologije na kreativan način i razvijaju kampanju usmjerenu na društvenu promjenu.
 • KWMC: The Factory – digitalni „manufakturni“ prostor koji nudi pristup alatima, obukama i prototipovima, korištenjem CNC rutera i rezača. Podupire proizvođače u svim fazama inovacijskog procesa, od dizajna do razvoja kroz izradu prototipova i proizvodnju, te nudi usluge širokom spektru klijenata uključujući lokalno stanovništvo, škole, različite tvrtke i umjetnike.
 • University of Local Knowledge (Sveučilište lokalnog znanja) – istražuje, otkriva i slavi vještine i znanja Knowle Westa i okolnih područja. Prikupljeno je 970 kratkih filmova i ostalih oblika materijala koji su podijeljeni u tečajeve dostupne na web stranici www.ulk.org.uk. ULK izaziva percepiju načina na koji prikupljamo, koristimo i vrednujemo znanje te promiče vrijednost učenja u zajednici uz tradicionalnije akademsko razumijevanje znanja.
 • IES Cities – europski projekt koji se provodi u četiri grada, uključujući Bristol, a koji razvija otvorenu platformu kako bi se omogućilo dijeljenje podataka i informacija prikupljenih od strane građana; na taj način stvorit će se internetska baza podataka prilagođena potrebama svakog grada. Korisnici su aktivno uključeni u razvoj, testiranje i procjenu mobilnih aplikacija unutar specifičnog lokalnog konteksta.
 • 3eHouses – europski projekt koji je usmjeren na smanjenje potrošnje različitih izvora energije i promjenu načina njezina korištenja. U 100 kućanstava postavljena je oprema koja prati potrošnju električne energije i plina te je moguće provjeriti istu na tabletima ili računalima korištenjem sučelja. Različite metode su korištene kako bi se angažirali i poduprli sudionici, te je ostvarena bliska kako bi se osiguralo da su informacije lako dostupne i razumljive.

Metodologije i alati

Bristol Living Lab u svojim projektima koristi različite pristupe, uključujući ko-kreaciju, inovativnost koju potiče korisnik i otvorenu inovaciju. Metodologije i alati koje je KWMC razvio uključuju:

 • The Bristol Approach to Citizens Sensing (Bristolov pristup Citizens Sensingu) – u suradnji s Gradskim vijećem u Bristolu i Idejama za promjenu, KWMC je razvio 'Bristol pristup' koji pruža novi okvir za vođenje inkluzivnih digitalnih projekata uključenih u zajednicu koji su usmjereni na senzorske tehnologije i koji će dovesti do stvaranja otvorenog "gradskog dobra". Okvir je pokrenut u studenom 2015. godine, a iterativne primjene u budućim tehnologijskim programima pomažu ljudima da bolje razumiju kako se aktivno građanstvo može kombinirati s digitalnom inovacijom.
 • Tips & Tricks (Savjeti & Trikovi) – u sradnji s feminističkim aktivistkinjama iz Knowle Westa i skupinom akademika, KWMC je razvio dva seta od kojih svaki sadrži 20 preporuka: „Savjeti i trikovi od aktivista zajednice“ i „Savjeti i trikovi za akademike koji rade sa zajednicama“. Preporuke su prikazane obojenim ilustracijama na plakatima i skupom kartica koje se koriste tijekom treninga i radionica za poticanje rasprave i refleksije. KWMC, u suradnji s ENOLL-om1, razvija i preporuke pod nazivom „Savjeti i trikovi za Living Labs“.

*Sadržaj preuzet s web stranice: https://enoll.org/network/living-labs/?livinglab=bristol-living-lab


LL Indicators spider web


1 European Network of Living Labs